Sortownia odpadów

Gospodarka odpadami w naszym kraju, szczęśliwie dla człowieka i środowiska naturalnego, idzie w dobrym kierunku. Coraz większa cześć odpadów komunalnych i przemysłowych nie trafia na składowiska, a jest poddawana recyklingowi, czyli odzyskiwaniu surowców nadających się do ponownego przetworzenia. Wstępnej segregacji dokonują sami mieszkańcy, umieszczając poszczególne rodzaje odpadów w odpowiednich pojemnikach. Dalsza segregacja odbywa się w sortowniach.
Sortownia odpadów to miejsce gdzie odpady trafiają na taśmy, na których są sortowane przez ludzi i maszyny. Dzięki tym działaniom, tylko znikomy procent odpadów wytworzonych przez człowieka trafia na wysypiska. Surowce wtórne są odzyskiwane i sprzedawane z zyskiem przez firmy zajmujące się ich sortowaniem. Jest to podwójna korzyść, człowiek zyskuje nie tylko finansowo, ale zyskuje też czystsze środowisko wokół siebie.

Chcesz znaleźć naszego bloga, to wpisz w Google
trening osobisty
układanie diety
układanie diety poznań
trener indywidualny poznańMożliwość komentowania jest wyłączona.

    spis podstron