Zbieranie odpadów

Czym jest zbieranie odpadów? Jest to każde działanie mające na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. W szczególności umieszczanie odpadów w pojemnikach, ich segregowanie, a także tymczasowe magazynowanie do czasu transportu.

Zbieranie odpadów dzieli się na selektywne (obejmujące jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i charakterem) oraz niezróżnicowane (obejmujące wszystkie rodzaje odpadów jednocześnie).

Odpady zbierane w sposób selektywny to papier, metale, tworzywa sztuczne czy szkło. Należą do nich również odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Selektywne zbieranie odpadów związane jest z pojęciem recyklingu, który niestety wciąż dopiero u nas raczkuje.

Chcesz znaleźć naszego bloga, to wpisz w Google
tir
tachodrive
tanie gadżety
rozrywkaMożliwość komentowania jest wyłączona.

    spis podstron