Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą mechaniczną

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą mechaniczną

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą mechaniczną zwykle stanowi pierwszy krok złożonego procesu. Wykorzystywane jest zarówno w przemyśle jak i w przydomowej sieci kanalizacyjnej. Na tym etapie usuwane są ciała stałe oraz grube zawiesiny mineralne i organiczne.

Oczyszczanie mechaniczne składa się z następujących procesów;

Cedzenie; pozwala na usunięcie ciał stałych o dużych gabarytach (ponad 6 mm w przypadku krat). W tym celu używa się głównie wszelkiego rodzaju krat i sit.

Flotacja; usuwanie substancji o mniejszej gęstości np. tłuszczy, zbierających się na powierzchni cieczy. Do zbierana powstałej zawiesiny wykorzystuje się tłuszczowniki.

Sedymentacja; oddzielanie drobnych ciał stałych przy wykorzystaniu siły grawitacji. W trakcie tego procesu zawiesina opada na dno zbiornika. Od odprowadzania osadu używa się osadników wstępnych oraz wtórnych, wykorzystywanych jako wsparcie innych metod oczyszczania.

Filtracja; służy do zatrzymywania najdrobniejszych osadów. Zwykle przeprowadzana z użyciem membran filtracyjnych.Możliwość komentowania jest wyłączona.

    spis podstron